Đệm Hơi NEMO Flyer™ Self-Inflating Sleeping Pad

Đệm Hơi NEMO Flyer™ Self-Inflating Sleeping Pad là một thiết kế lai hoàn toàn mới trong miếng đệm ngủ. Giúp loại bỏ 60% bọt nhưng làm tăng đáng kể độ dày và độ sang trọng khi được thổi phồng, tạo ra cấu trúc liên kết 3D.

  • Trọng lượng sản phẩm: 810 g
  • Kích thước đóng gói: 30 x 17 cm
  • Kích thước sử dụng: 183 x 64 cm
  • Giá trị R 3,3
  • Độ dày: 5 cm
  • Vật liệu cách nhiệt: Bọt ô thoáng khí
  • Vải: PU Polyester

 

2.000.000 

Brand:Nemo