Đệm Hơi Nemo Longbow Alpine Sleeping Pad

Đệm Hơi Nemo Longbow Alpine Sleeping Pad là đệm ngủ ấm nhất, kỹ thuật nhất từng được thiết kế cho thợ săn và người câu cá. Được phát triển với sự hợp tác của FirstLite.

Size Regular

  • Kích thước sử dụng: 183 x 51 x 8 cm
  • Kích thước đóng gói: 20 x 8 cm
  • Trọng lượng: 595 g

Size Wide/Long

  • Kích thước sử dụng: 193 x 64 x 8 cm
  • Kích thước đóng gói: 24 x 9 cm
  • Trọng lượng: 830g

3.500.000 

Brand:Nemo