Lều Big Agnes Copper Spur HV UL2 Ultralight Tent

Lều Big Agnes Copper Spur HV UL2 Ultralight Tent 2 cửa, có mái che. Cột + Cọc DAC độc quyền. Siêu nhẹ.

  • Trọng lượng: 1.2kg
  • 2 cửa có mái che
  • Nội thất, không gian rộng rãi
  • Cột + Cọc DAC độc quyền
  • Vải: Silicone Nylon Polyurethane (15x20D)

 

10.000.000 

Brand:Big Agnes