Đế Giữ Điện Thoại Taplo Xe Hơi Quad Lock Adhesive Car Mount

Đế Giữ Điện Thoại Taplo Xe Hơi Quad Lock Adhesive Car Mount giúp gắn điện thoại của bạn vào bảng điều khiển xe hơi 1 cách nhanh chóng và an toàn.

  • Khớp bi trục đơn cho phép khớp nối đầu xoay 180º theo trục đứng và xoay 360º quanh đế.
  • Chất kết dính 3M VHB 5611

Phụ Kiện Bao Gồm

    • 1 x Quad Lock Adhesive Dash / Console Car Mount
    • 1 x Quad Lock 360 nắp trên

620.000 

Hết hàng

Brand:Quad Lock