Nệm Hơi NEMO Tensor™ Trail Ultralight Insulated Sleeping Pad

Nệm Hơi NEMO Tensor™ Trail Ultralight Insulated Sleeping Pad là dòng nệm 3 mùa, trọng lượng là ưu tiên hàng đầu.

  • Size: Long Wide
  • Trọng lượng:  604 g
  • Kích thước đóng gói: 27 x 11 cm
  • Kích thước sử dụng: 193 x 64 x 9 cm
  • Giá trị cách nhiêt: R 2.8
  • Vải nylon 20D (trên) và 40D (dưới) cao cấp được Bluesign® phê duyệt
  • Màu Xoài / Huckleberry
  • Part Number: 811666034793

4.500.000 

Brand:Nemo