• Vì lí do các đơn vị vận chuyển liên tỉnh chậm trễ và giá cước cao
  • Vì lí do có thể mất hàng

Khách thông cảm cho shop nhé!

z5124648662081 d3a1e909200720ef038578807d1dfb96