Chén Snow Peak Titanium Double Bowl

Chén Snow Peak Titanium Double Bowl nhẹ, cách nhiệt để giữ thức ăn nóng trong khi bảo vệ bàn tay của bạn khỏi sự truyền nhiệt.

Chén Snow Peak Titanium Double Bowl 400ML

  • Part Number: TW-240 ·
  • Trọng Lượng: 90g
  • Kích ThướcL 13 x 5.6 cm

Chén Snow Peak Titanium Double Bowl 600ML

  • Part Number: W-241 ·
  • Trọng Lượng: 113g
  • Kích ThướcL 14.6 x 6.3 cm

1.100.000 1.200.000 

Brand:Snow Peak